NIKMAT TAHAJJUD

TagsTahajud adalah cahaya ilahiyah yang dapat menerangi perjalanan hidup kita.
6 penyebab berat bangun shalat tahajud dalam diri dan menyukai shalat tahajud:*
1. "Dho'ful iimaani"
Lemah iman.
Kalau kuat iman, pasti ia sangat cinta, rindu dan sangat bahagia menghadapNya di penghujung malam. "Sesungguhnya bangun tengah malam lebih tepat untuk khusyu', dan bacaan kala itu sungguh sangat berkesan mendalam" (QS Al Mujammil 6). Bukankah kekasih senang berjumpa dan berduaan dengan kekasihnya.
2. "Al jahlu" Karena awam Ilmu agamanya.
Seandainya tahu dalil, keutamaan, rahasia, hikmah, keajaiban, manfaat, indahnya tahajud, pastilah ia menjaganya, bahkan sebelum tidurpun sudah senang karena nanti malam menghadap Allah. "Apakah sama hamba Allah yang bangun malam sujud berdiri yang takut dengan dahsyatnya akhirat dan mengharapkan rahmat Allah dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Apakah sama hamba Allah yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Sesungguh hanya hamba Allah berilmu yang mengingat Allah dipenghujung malam" (Az Zumar 9).
3. "Hubbud dunya"
Budak dunia.
Sehingga dilelahkan dan disibukkan dengannya siang malam. Bangun malampun karena target dunia. "Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur" (QS At-Takatsur 1-2).
4. "Abdul hawa" Budak nafsu.
Hobby ma'siyat, sulit bagi pezina, pemabuk, pejudi dan sebagainya untuk sholat malam. Puas dan senangnya hanya ma'siyat ( Yusuf 53).
5. "Tho"mul haraami"
Banyak makan minum yang haram.
(QS At-Taubah 54).
6. Dikuasai Syetan.
(QS Al A'rof 175). “
Ketika Rasulullah diberitahu tentang seorang yang tidak tahajud, beliau menjawab, “Syetan telah mengincingi kedua telinganya.” (HR An Nasa’i dan Ibnu Majah).

Artikel Terkait


EmoticonEmoticon